Kayıt Evrakları

Kayıtda Gerekli Belgeler
Öğrenci Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İkametgah Belgesi
Sağlık Raporu
2 Adet Fotoğraf
Sabıka Kaydı